فیض‌الله عرب‌سرخی به «جامعه نو» گفت: دولت روحانی در عرصه مسائل اقتصادی موفق به مهار تورم افسارگسیخته چهل‌درصدی شده، نرخ رشد منفی شش درصد را به حدود مثبت پنج درصد رسانده و در زمینه اشتغال نیز پس ...