یادداشت مهمان
همراه نیمه‌راه

محمد وافری – مدرس دانشگاه :خاستگاه اعتراض های اخیر بازار سنتی ایران نه ریشه در مطالبات مدنی دارد و نه می‌تواند اعتراض فراگیر برخاسته از طبقات متوسط و آسیب‌پذیر جامعه در افشای فقر و فساد را نمایندگی کند!

بازار سنتی ایران هر زمان به عرصه مطالبات اجتماعی ورود کرده یا منشا تحریک خارجی و واپس‌گرایانه داشته و یا با هدف گروکشی گروه های سیاسی داخلی جامانده از آرای مردمی با هدف برهم زدن معادلات دموکراسی‌جویی بوده است. اساسا طرح مطالبات اجتماعی و اعتصابات برای بازار سنتی یک هزینه است.

سابقه تیره بازار سنتی در انحراف از تعهد به حرکت‌های جمعی بلندمدت و واگذاری فرصت‌های چانه‌زنی فراهم شده مبارزات اجتماعی در بزنگاه تشدید بسامد مطالبات مدنی آنهم به واپسگرایان سابقه‌ای مخدوش را برای این گروه از جامعه رقم زده است. منافع صنفی این گروه از جامعه نوعا کوتاه‌مدت بوده و عدم همراهی آنها با جنبش‌های بنیادین مدنی دهه‌های اخیر همچون جنبش دانشجویی، محیط زیست و یا اعتصابات کارگری از همین دست قابل ارزیابی است.اگر مساله صرفا کمیت و تشدید ناگهانی بسامد مطالبات مدنی باشد آنگاه می‌توان در معادلات مدنی و دموکراسی‌خواهی صدای این بخش از حامعه را بسیار تاثیر گذار برشمرد، ولی واقعیت آن است که حتی بدون پیش‌داوری نسبت به سازمان‌یافتگی اولیه حرکت های اعتراضی بازاریان سنتی باید اذعان داشت که نمایندگان و برگزیدگان آنان به واسطه خوی سوداگری و منافع کوتاه‌مدت، کیفیت شکننده مطالبات همچنین تخصیص مقطع کوچکی از قاعده مطالبات نهادینه شده در جنبش های مردمی ضمن حرکت بر موج مطالبات و اعتراض‌های مدنی نهایتا در اولین فرصت در گسست از جریان حرکت‌های جمعی پایدار اقدام به واگذاری سهم خود و بلکه اعتبار فراهم آمده بخش‌های دیگر جامعه منتج از حرکت‌های جمعی نموده و شرایط را برای انحراف فراهم خواهند کرد. اینست که این گروه بیش از تمامی گروه های دیگر مورد توجه دسته های سیاسی غوغاسالار، تمامیت‌خواه و هرج‌ومرج‌گرا قرار گرفته و خواهند گرفت.

اصلی‌ترین مطالبه بازار کاهش قیمت ارز و جلوگیری از نوسانات است که خود نیز از مسببان افزایش قیمت‌ها بوده است لذا هرچند شعارهایش شبیه ادبیات مطالبات مدنی باشد، اما زاویه معناداری با مطالبات مدنی مردم داشته و اساسا خاستگاه آن قابل اعتماد نیست.

  • لینک کوتاه:

مطالب اخیر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با ستاره (*) مشخص شده‌اند.

Cancel reply